Horari

De dilluns a divendres de 14 a21 hores.

 Reserves

Cada reserva és de 50 minuts.

Prèviament a l ús, podeu comprovar el calendari de reserves i fer la reserva  amb un correu a :

competicio@esports.udl.cat

Heu d’omplir la  sol·licitud i acceptar la normativa.

Per rigorós ordre de sol·licituds es contestaran els correus formalitzant l’autorització de la vostra sol·licitud.

Un cop acceptada la reserva i 10 minuts abans del seu ús, lliurant el carnet dela UdLa consergeria  us obriran la pista.

Des d´ aquest moment la persona que ha entregat el carnet  és la responsable dels danys que es puguin produir.

El personal de consergeria tancarà i comprovarà que tot està correcte, en acabar la reserva, i us tornarà el carnet.

És obligatori

Respectar l’horari d’utilització de la instal·lació esportiva.

Vestir roba esportiva i calçat adequat. No és pot utilitzar sabates de carrer.

Fer un bon ús del material i deixar-lo al seu lloc desprès de fer-lo servir.

Anar amb samarreta esportiva.

No es permet

Fumar ni menjar ni entrar begudes .

No vestir samarreta

Heu de portar el vostre propi material fungible: pilotes, etc….La UdL no disposa de material de lloguer..

Es recomana

Vigilar els objectes personals.La Universitatde Lleida no es fa responsable de la seva pèrdua o robatori.

Donar compte de qualsevol anomalia o desperfecte del material o de la instal·lació esportiva a consergeria el més aviat possible.

La Universitat de Lleida es reserva el dret a cancel·lar puntualment l’ús de les pista Esportiva de Cappont si les circumstàncies així ho aconsellin i a criteri del personal vinculat a la FCE i al Servei d’Esports de la UdL