Programa EAN UdL 

Aquest programa, que la UdL ha desenvolupat, consisteix en:

Assignació d’un tutor/a acadèmic per facilitar la compatibilització entre la pràctica esportiva i els estudis

Si compliu algun dels requisits següents, poseu-vos en contacte amb Esports UdL:

  1. Ésser, en l’any en curs i en l’anterior, esportista d’alt nivell d’acord amb el que s’estableix al RD 971/2007.
  2. Esportistes que certifiquin, per les diferents federacions esportives, haver estat conovocats en el present any o l’anterior per a qualsevol selecció nacional.
  3. Esportistes pertanyents al Plan ADO, i ADOP.
  4. Esportistes que pertanyin al Pla ARC (Alt Rendiment Català)
  5. Esportistes que han quedat entre les tres primers posicions del Campionat de Catalunya i Campionats d’Espanya Universitari del curs anterior.
  6. Esportistes d’alt nivell, que sense arribar a complir els requisits anteriors, siguin proposats per la universitat, i reuneixin els requisits redactats en els convenis signats entre la universitat i els clubs esportius de la ciutat i comarques de Lleida

Formulari Sol·licitud alumnes programa EAN