Aquest programa té com objectiu principal facilitar la compatibilització de la pràctica esportiva i els estudis universitaris.

Podeu sol·licitar-lo si compliu algun d’aquests requisits:

  • Esportistes Alt Rendiment Català: que en l’actualitat siguin, o bé hagin estat l’any anterior, esportistes d’alt nivell o alt rendiment català conforme amb el que s’estableix el Decret 337/2002, De 3 de desembre.
  • Esportistes Alt Rendiment Espanyol: que en l’actualitat siguin, o bé hagin estat l’any anterior, esportistes d’alt nivell o alt rendiment espanyol conforme amb el que s’estableix al Real Decret 971/2007, de 13 de juliol.
  • Esportistes que certifiquin per les diferents federacions esportives espanyoles o catalanes haver estat convocats a qualsevol selecció durant l’any present o l’anterior.
  • Esportistes que pertanyin al Pla ADO, i ADOP (Esportistes Olímpics i Paralímpics).
  • Esportistes d’alt nivell, que sense arribar a complir els requisits anteriors, siguin proposats per la universitat per trobar-se entre els tres primers classificats als Campionats de Catalunya, Espanya i Europeu Universitaris del curs acadèmic passat.
  • Tots els Estudiants-esportistes del curs acadèmic vigent que representin a la Universitat de Lleida en qualsevol Campionat internacional, d’Espanya i Catalunya universitari
  • Esportistes d’alt nivell que, sense arribar a complir els requisits anteriors, siguin proposats per la universitat, i reuneixin els requisits redactats en els convenis o acords signats entre la universitat de Lleida i els clubs o entitats esportives a les que pertanyen.

Formulari Sol·licitud alumnes programa Tutoresport UdL

Programa Tutoresport UdL de representació esportiva i alt nivell (aprovat per Consell de Govern UdL 21/07/2022)