ACTIVITATS 1er SEMESTRE 2022-23

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS 2022-23 ALUMNES INSCRIPCIÓ ACTIVITATS 2022-23 PAS-PDI SUBVENCIONATS ESPORT FEDERAT SELECCIONS UdL INSCRIPCIÓ EQUIP LLIGA INTERNA FUTBOL 7 INSCRIPCIÓ CAMPIONATS DE CATALUNYA UNIVERSITARIS INDIVIDUALS 2022-23